Hedersmedlem Roger Svensson
”Med mod, tro på framtida satsningar och starkt personligt engagemang har Du bidragit till en förbättrad vård av Parkinsons sjukdom. Samt till framväxten och etablerandet av Parkinsons sjukdom som en klinisk specialitét för sjuksköterskor och annan vårdpersonal i Sverige.
Utan det ovärderliga stöd som Du visade under Vårdföreningen Movement Disorders uppbyggnadsfas hade sannolikt inte denna hedersbetygelse kunnat delas ut till någon. Det är en ära att utse Dig Roger till VfMD´s Hedersmedlem”
Uppsala den 5 april 2003
Arja Höglund
Ordförande i VfMD´s styrelse