AKTUELLT

Har ni sett!
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikting neurosjukvård, 60 hp, Linköping, start ht 23 se här

Neurosjukvård 15 hp, HT23/VT24 Karolinska institutet se härFRAMFLYTTAT till hösen 2023
Nytt datum meddelas via hemsidan under våren!
VfMD 6:e Parkinsonsfördjupningsmöte - 
Den komplexa Parkinsonpatienten - smärta, palliativ vård och rehabilitering.

VfMD - Vårdföreningen Movement Disorders

VfMD bildades 1995 och är en fristående riksomfattande förening för hälso- och sjukvårdspersonal inklusive studerande med intresse för neurologiska rörelsesjukdomar (movement disorders). Till dessa hör bland annat Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, dystonier och tremor. Parkinsons sjukdom utgör huvudsakligt fokus för föreningen.
Syftet med VfMD är att bevaka och främja utbildning, forskning och utveckling samt att skapa ett forum för utbyte av kunskap och erfarenhet kring vård och rehabilitering av personer med neurologiska rörelsesjukdomar. VfMD är en multiprofessionell förening och bland våra medlemmar finns alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården representerade. VfMD anordnar bland annat årligen det multiprofessionella Parkinsonsfördjupningsmötet i Sigtuna och har ansvar för att driva och vidareutveckla Nationella Parkinsonskolan .
Diskussionerna hålls på generell nivå och i sluten grupp för att bibehålla sekretessen. Gå in på Facebook och sök på Vårdföreningen Movement disorders. Klicka sedan på Gå med i gruppen.
Från vänster i bild:
Peter Hagell: Ledamot 
Leg. Sjuksköterska/professor i vårdvetenskap; Högskolan Kristianstad.
Mia Nilsson: Ledamot
Leg. Sjukgymnast/docent i sjukgymnastik; Lunds universitet.
Maria Haak: Ledamot
Leg. Arbetsterapeut/professor i gerontologi; Lunds universitet
Michaela Karlstedt: Vice ordförande
Leg Sjuksköterska/ Medicine doktor;
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Arja Höglund: Ordförande
Leg Sjuksköterska/ Medicine doktor
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Carina Hellqvist: Sekreterare.
Leg. Sjuksköterska /medicine doktor; Universitetssjukhuset i Linköping
Karin Persliden: Kassör.
Specialissjuksköterska; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Caroline Buller: suppleant
Leg Sjuksköterska; Norrköping
VfMD Diskussionsforum på Facebook
Diskussionforumet syftar till kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar kring vård och rehabilitering av personer med Parkinson och andra Movement Disorders. Här är alla medlemmar välkomna att utbyta information, rådfråga andra medlemmar, lägga upp intressanta forskningsstudier eller tipsa om utbildningar.