AKTUELLT

VfMD 6:e Parkinsonsfördjupningsmöte - Preliminärt i januari 2025
Den komplexa Parkinsonpatienten - smärta,  rehabilitering och palliativ vård


VfMD - Vårdföreningen Movement Disorders

VfMD bildades 1995 och är en fristående riksomfattande förening för hälso- och sjukvårdspersonal inklusive studerande med intresse för neurologiska rörelsesjukdomar (movement disorders). Till dessa hör bland annat Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, dystonier och tremor. Parkinsons sjukdom utgör huvudsakligt fokus för föreningen.
Syftet med VfMD är att bevaka och främja utbildning, forskning och utveckling samt att skapa ett forum för utbyte av kunskap och erfarenhet kring vård och rehabilitering av personer med neurologiska rörelsesjukdomar. VfMD är en multiprofessionell förening och bland våra medlemmar finns alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården representerade. VfMD anordnar bland annat årligen det multiprofessionella Parkinsonsfördjupningsmötet i Sigtuna och har ansvar för att driva och vidareutveckla Nationella Parkinsonskolan .





Ny styrelse 2023-10-12
Arja Höglund: Ordförande
Leg Sjuksköterska/ Medicine doktor
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Michaela Karlstedt: Vice ordförande
Leg Sjuksköterska/ Medicine doktor;
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Carina Hellqvist: Sekreterare.
Leg. Sjuksköterska /medicine doktor; Universitetssjukhuset i Linköping
Caroline Buller: Kassör
Leg Sjuksköterska; Norrköping
Karin Persliden: Vice Kassör.
Specialistsjuksköterska; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Peter Hagell: Ledamot
Leg. Sjuksköterska/professor i vårdvetenskap; Högskolan Kristianstad.
Mia Nilsson: Ledamot
Leg. Sjukgymnast/docent i sjukgymnastik; Lunds universitet.
Suppleant: Vakant
VfMD Diskussionsforum på Facebook
Diskussionforumet syftar till kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar kring vård och rehabilitering av personer med Parkinson och andra Movement Disorders. Här är alla medlemmar välkomna att utbyta information, rådfråga andra medlemmar, lägga upp intressanta forskningsstudier eller tipsa om utbildningar. Diskussionerna hålls på generell nivå och i sluten grupp för att bibehålla sekretessen. Gå in på Facebook och sök på Vårdföreningen Movement disorders. Klicka sedan på Gå med i gruppen.