Intressant distansutbildning se kalendariet!

VfMD - Vårdföreningen Movement Disorders

VfMD bildades 1995 och är en fristående riksomfattande förening för hälso- och sjukvårdspersonal inklusive studerande med intresse för neurologiska rörelsesjukdomar (movement disorders). Till dessa hör bland annat Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom, dystonier och tremor. Parkinsons sjukdom utgör huvudsakligt fokus för föreningen.
Syftet med VfMD är att bevaka och främja utbildning, forskning och utveckling samt att skapa ett forum för utbyte av kunskap och erfarenhet kring vård och rehabilitering av personer med neurologiska rörelsesjukdomar. VfMD är en multiprofessionell förening och bland våra medlemmar finns alla yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården representerade. VfMD anordnar bland annat årligen det multiprofessionella Parkinsonsfördjupningsmötet i Sigtuna och har ansvar för att driva och vidareutveckla Nationella Parkinsonskolan .
VfMD Diskussionsforum på Facebook
Diskussionforumet syftar till kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar kring vård och rehabilitering av personer med Parkinson och andra Movement Disorders. Här är alla medlemmar välkomna att utbyta information, rådfråga andra medlemmar, lägga upp intressanta forskningsstudier eller tipsa om utbildningar.
Diskussionerna hålls på generell nivå och i sluten grupp för att bibehålla sekretessen. Gå in på Facebook och sök på Vårdföreningen Movement disorders. Klicka sedan på Gå med i gruppen.

Välkomna! 

VfMD styrelse 2024

Arja Höglund: Ordförande
Leg. Sjuksköterska/Med Doktor; Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Peter Hagell:
 Vice ordförande
Leg. Sjuksköterska/Professor i vårdvetenskap; Högskolan Kristianstad.
Carina Hellqvist: Sekreterare
Leg. Sjuksköterska; Med Doktor; Linköpings universitet; Universitetssjukhuset i Linköping
Caroline Buller: Kassör
Leg. sjuksköterska: i Norrköping
Karin Persliden: Vice Kassör
Specialistsjuksköterska; Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Mia Nilsson: Ledamot.
Leg. Sjukgymnast/docent i sjukgymnastik; Lunds universitet.
Michaela Karlstedt: Ledamot
Leg Sjuksköterska/Med DoktorKarolinska Institutet