Hur påverkar Parkinson ditt liv?

Nationella Parkinsonskolan ger dig kunskap om hur du kan få en bättre livskvalitet samtidigt som dina anhöriga får ökad insikt i din situation och sin egen roll.
Syftet med utbildningen är att öka självkännedomen och lära sig att hantera olika situationer på bästa möjliga sätt. Nationella Parkinsonskolan är en utbildning för personer med Parkinson och deras anhöriga. Parkinsonskolan tar upp viktiga ämnen kring hur du kan göra för att vardagslivet ska vara så bra som möjligt.
Genom Nationella Parkinsonskolan hämtar du ny kraft och lust till livet och erbjuds ett steg till bättre livskvalitet! Läs mer här.