Medlemskap
Föreningen är i första hand avsedd för hälso-och sjukvårdspersonal.  Alla andra med intresse för movement disorders är välkomna som stödmedlem.
Hur blir jag medlem?
Medlemsavgiften är 250 kronor per år och betalas till BG 5087-8776 eller swish 123 694 39 22
Glöm ej att ange för och efternamn vid inbetalning. Fyll även i nedanstående formulär.
Uppgifterna i VfMD medlemsregister kan komma att användas för selekterad produktinformation och reklammeddelanden från tredje part aktiva inom rörelserubbningsområdet.

General Data Protection Regulation

Vårdföreningens hantering av dina personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Det överbegripande syftet med denna förändring är att förstärka integritetsskyddet. Det innebär bland annat att de registrerades rättigheter utökas och krav på information ökar.
Dina rättigheter enligt GDPR
Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi lagrat om dig. Hör av dig till vår kassör Karin Persliden på vfmds@gmail.se om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.
Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter
I VfMD dokumenterar vi i vårt medlemsregister den enskilde medlemmens namn, yrke, boende/yrkesarbetande stad och mailadress. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem i VfMD. Uppgifterna används för att kunna skicka medlemsinformation, information om t ex utbildningar, samt förmedla information som kan vara relevant utifrån yrkeskategori. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredjepart.
Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur VfMD hanterar dina personuppgifter? Kontakta oss via mail.
Med vänlig hälsning
Styrelsen VfMD