Hjälpsidor vid olika behandlingar

Medicininstruktioner - instruktionsfilmer för läkemedel
Parkinsons sjukdon  -> Lecigon, Dacepton

MyFID / Flexilev - filmer och manualer

Duodopa


Internet-baserade utbildningar