Utbildningar

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inrikting neurosjukvård, 60 hp, Linköping, start ht 23 se här

Neurosjukvård 15 hp, HT23/VT24 Karolinska institutet se här

Hjälpsidor vid olika behandlingar

Medicininstruktioner - instruktionsfilmer för läkemedel
Parkinsons sjukdon  -> Lecigon, Dacepton

MyFID / Flexilev - filmer och manualer

Duodopa


Internet-baserade utbildningar