Kontaktformulär för frågor som rör VfMD och dess verksamhet. Besvaras inom 7 dagars tid.

Utlysning av styrelseposter i Vårdföreningen Movement Disorders inför årsmötet 2023

Vårdföreningen Movement Disorders (VfMD) kommer att välja nya medlemmar till styrelsen vid årsmötet den 11 oktober i Stockholm.

Detta innebär att alla medlemmar som är intresserade av att inneha en styrelsepost har möjlighet att nominera sig själva. Valberedningen kommer därefter att basera sitt förslag till årsmötet på dessa nomineringar. Observera att det är av största vikt att de personer som nomineras är motiverade och intresserade av styrelsearbetet. Valberedningen accepterar därför inte nomineringar av annan medlem än den nominerade själv. Om du tycker att någon annan person (dvs inte du själv) ska ingå i styrelsen ber vi dig därför att tala med denna person och be honom/henne nominera sig själv.

Nomineringar (dokumentation enligt nedan) skall vara valberedningen till handa senast den 2023-10-01. Nomineringarna skickas till båda valberedarna (Susanna Sundelin och Lisa Regner) på email:

susanna.sundelin@regionostergotland.se

lisa.regner@regionstockholm.se


Följande poster är öppna för nominering inför årsmötet 2023:

1 post som ordförande (mandattid 2 år)

3 poster som styrelseledamot (mandattid 2 år)

1 post som styrelseledamot suppleant (mandattid 2 år)


Nomineringar ska bestå av följande dokument:

  • Ifyllt nomineringsformulär (se bilaga)
  • Kort redogörelse (max 1 A4-sida) för varför man önskar bli invald i styrelsen, vad man anser sig kunna tillföra.
  • Meritförteckning/CV

Vi ser fram mot Din nominering!

Valberedningen.

Susanna Sundelin och Lisa Regner


Ansökan:

Namn:

Yrke:

Ev. akademiska examina:

Arbetsplats (klinik, sjukhus, etc.):

Adress:

Telefon (arbete):

Telefon (hem):

Telefon (mobil):

Email:

Jag nominerar mig till posten som 

Styrelseledamot

Ort, datum:

Skriv en kort
Redogörelse (Max 1 A4-sida) varför du önskar bli invald i styrelsen och vad du anser dig kunna tillföra
samt skicka med din Meritförteckning

Skicka dokumentet enligt ovan till lisa.regner@regionstockholm.se och susanna.sundelin@regionostergotland.se senast 2023-10-01