/logga-in/vårdgivare-33615388Nationella Parkinsonskolan är en utbildning för personer med Parkinson och deras anhöriga. Den är framtagen i samarbete med läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med erfarenhet av Parkinson. Skolan drivs av parkinsonteam med ansvar för Parkinsonpatienter och hålls på sjukhusen runt om i landet.
Nationella Parkinsonskolan fokuserar på hur patienter och anhöriga ska kunna förbättra sin livskvalitet. Den inriktar sig inte på själva sjukdomen, utan på hur man lever med den. Parkinsonskolan består av 7 träffar à 2 timmar där patienter och eventuella anhöriga träffas i en liten grupp tillsammans med en utbildad handledare. Varje träff har ett tema och består av ett kunskapspass och gruppdiskussioner, varvat med praktiska övningar och hemuppgifter. Efter Nationella Parkinsonskolan har deltagaren verktyg för att leva bättre med sin sjukdom samt ett nytt nätverk.
Teman på de sju delarna:
· Introduktion
· Självstyrning
· Stress
· Oro och nedstämdhet
· Kommunikation
· Berikande aktiviteter
· Mitt liv med Parkinson
Varje tillfälle är uppdelat i fem delar:
– Introduktion av tillfället och genomgång av hemuppgift
– Kunskapspass
– Gruppdiskussioner
– Genomgång av hemuppgift för nästa tillfälle
– Avslappningsövning
Om du vill delta i Nationella Parkinsonskolan ska du kontakta din mottagning. Skolan kanske inte ännu har startat på ditt sjukhus. Om så är fallet kan du tipsa personalen om denna hemsida.
Gå till "Logg in" och välj deltagare eller vårdgivare.